Kouvolan iltalukio koordinoi Opetushallituksen rahoittamaa Uudet oppimisympäristöt –hanketta nimeltään TVTaivas. Hankkeessa opiskelijat ja opettajat kokoavat tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävää oppimateriaalia ja mediakasvatuksen sisältöä. Hanke järjestää myös opettajien täydennyskoulutusta.

Hankkeen tavoitteena on ollut luoda uusi alueellinen mediakasvatuksen verkosto, jossa on kaksi pääosaa: erilaiset mediapajat ja Palapelimedia-verkkoportaali osoitteessa www.edukouvola.fi/palapelimedia. Palapelimedia palvelee opettajia paikallisena sähköisenä materiaalipankkina sekä julkaisu- ja täydennyskoulutuskanavana. Kouvolalaisille lapsille ja nuorille Palapelimedia on omien sähköisten esitysten julkaisukanava. Esityksiä voidaan tuottaa kouluissa ja kirjaston Mediamajassa.  Kaikille avoimessa Palapelimediassa julkaistaan PowerPoint- ja videomateriaalia, jota voivat käyttää eri aineiden ja eri kouluasteiden opettajat ja opiskelijat. Vanhemmille ja muille kiinnostuneille Palapelimedia on mahdollisuus nähdä, mitä tämän ajan koulussa tehdään. Erilaisissa hankkeen tukemissa mediapajoissa niin opettajat kuin oppilaatkin saavat uusia TVT-taitoja. Mediapajoissa työstetään mediasisältöjä, joita voidaan julkaista Palapelimedia-verkkoportaalissa. 
 
TVTaivas-hanke tekee aktiivista yhteistyötä alueen mediakasvatus- ja tvt-osaajien kanssa edistääkseen Kouvolan koulujen tvt- ja mediakasvatusmahdollisuuksia. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Kymiedu ja Mediamaja. (Tutustu Mediamajaan osoitteessa http://mediamajakouvola.blogspot.com/.) Hankkeessa on luotu vuorovaikutteista ja tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävää oppimisympäristöä, jota myös muut kuin kouvolalaiset koulut asteesta riippumatta voivat ottaa käyttöönsä.
 
Palapelimedia-verkkoportaali on avattu osoitteessa www.edukouvola.fi/palapelimedia. Tutustu uuteen työvälineeseen!
 
Tervetuloa mukaan hankkeeseen!