MOKU-HANKE
Aikuisten perusopetus
 
Perusasteen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt
 
 
KOUVOLAN ILTALUKIO
YHTEYSTIEDOT 
Osoite: Tietotie 3-5, 45100 Kouvola        
Sähköposti etunimi.sukunimi@edukouvola.fi Kotisivu http://www.edukouvola.fi/iltalukio
 
Rehtori                                02061 58419                       Markku Tuominen
Erityisopettaja ja
ryhmänohjaaja                      02061 58421                       Irma Kärkkäinen
Suomen kielen opettaja        02061 55338                       Anna-Leena Ollikainen
 
Perusasteen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt
 

Mahdollisuus suorittaa peruskoulun päättötodistus
         Perusasteen tutkinnon suorittaminen antaa opiskelijalle hakukelpoisuuden lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin.
 
 
 
Opetettavat aineet
Suomen kieli (ja yhteiskuntatietous)            pakollinen 13 kurssia, valinnainen 3 kurssia
Englanti                                                      pakollinen 8 kurssia, valinnainen 10 kurssia
Matematiikka                       pakollinen 8 kurssia
Uskonto/elämänkatsomustieto                    pakollinen 1 kurssi
 
Yhteiskunnalliset ja luonnontieteelliset aineet:
Historia ja yhteiskuntaoppi                         valinnainen 4 kurssia
Biologia                                                     valinnainen 2 kurssia
Maantieto                                                  valinnainen 2 kurssia
Fysiikka                                                     valinnainen 2 kurssia
Kemia                                                       valinnainen 2 kurssia
 
Tietojenkäsittelytaito                                  valinnainen 6 kurssia
Muut perusopetukseen soveltuvat aineet ja aihealueet
 
Opiskelijan on suoritettava vähintään 44 kurssia.
Yhteiskunnallisten ja luonnontieteellisten aineiden ryhmästä
on valittava vähintään yksi kurssi vähintään neljässä aineessa.
 
Suoritustapa
Oppitunnit päivisin maanantaista torstaihin.
Koulupäivä alkaa aikaisintaan kello 8.30 ja päättyy viimeistään kello 15.00.
Kokonaisaika n. 2-2½ vuotta
 
 Opiskelun tuki

Jokaiselle maahanmuuttajaopiskelijalle laaditaan opintojen  
alkuvaiheessa oppimissuunnitelma, johon tavoitteet ja niiden  
saavuttamiseen tarvittava tuki kirjataan. Yksilölliset tarpeet  
otetaan jokapäiväisessä opetuksessa huomioon eriyttämisen keinoin.  
Tuki voi olla erityisopetusta 1-3 tuntia viikossa yksilö- tai  
pienryhmäopetuksena tai konsultaationa. Moniammatillinen tuki  
räätälöidään tarvittaessa opiskelijahuoltoryhmässä yhteistyössä eri  
viranomaistahojen kanssa.
 
Erityisopettaja Irma Kärkkäinen on tavattavissa työhuoneessaan koulun 1. kerroksessa ruokasalin vieressä. Puh. 02061 58421,
irma.karkkainen@edukouvola.fi
 
Opiskelijahuolto
Iltalukiossa toimii opiskelijahuoltoryhmä.  Siihen kuuluvat apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja ja kouluterveydenhoitaja sekä tarvittaessa muita erityistyöntekijöitä.
 Opiskelijahuoltoryhmässä käsitellään opiskelijoiden opetuksen järjestämiseen liittyviä asioita. Sekä opettaja että opiskelija voivat halutessaan tuoda asiansa ryhmän käsiteltäväksi kenen tahansa opiskelijahuoltoryhmän jäsenen kautta.
 
Opiskelijaterveydenhuolto
Koulun terveydenhoitaja Eija Mölsä on tavattavissa ajanvarauksella. Uusille opiskelijoille, jotka eivät kuulu työterveyshuollon piiriin, tehdään terveystarkastus. Opiskelija varaa ajan itse puh. 02061 57926.

15 – 20-vuotiaat opiskelijat voivat saada opiskelijaterveydenhuollosta lääkärintodistukset jatko-opintopaikkaa, kutsuntoja, ammatinvalintaa, mahdollista työpaikkaa ja autokoulua varten. Kyseiset todistukset ovat maksuttomia. Muut erityistodistukset ja sairaanhoito hoidetaan oman kotipaikkakunnan terveyskeskuksen kautta.
 
Opiskelijaterveydenhuoltoon ei kuulu varsinainen sairaanhoito lukuunottamatta äkillisiä sairastumisia tai ensiapua.
 
Hammashuolto
Kaikki opiskelijat, joiden kotikunta on Kouvola, kuuluvat järjestelmällisen hammashuollon piiriin. Muilla paikkakunnilla kirjoilla olevat opiskelijat joutuvat käyttämään oman kotikuntansa hammashuoltopalveluja. Särky- ja muissa kiireellisissä tapauksessa kannattaa ottaa yhteyttä oman paikkakunnan hammashoitolaan. Hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. 18 vuotta täyttäneiltä peritään terveyskeskuksen maksuasetuksen mukaiset maksut.
 
Hammashoitoajan peruminen ja siirtäminen on mahdollista 24 tuntia vuorokaudessa osoitteessa www.kouvolanseudunhammas.fi . Aika tulee perua viimeistään kaksi tuntia aiemmin. Myöhemmin perutuista ja peruuttamattomista ajoista velotetaan 15 vuotta täyttäneiltä 27 euroa.
 
 
Poissaolo
Opiskelija ilmoittaa poissaolostaan ensimmäisenä poissaolopäivänä  
ryhmänohjaajalle. (puh. 02061 58421 tai irma.karkkainen@edukouvola.fi)
Etukäteen tiedossa olevat poissaolot edellyttävät luvan pyytämistä ryhmänohjaajalta tai opettajalta.
 
Ruokailu
Päivittäinen kouluruokailu tarjotaan klo 11.20-11.50 koulun ruokalassa.
Ruokailu on oppivelvollisuusikäisille maksuton.
 
Koulukuljetukset
Oppivelvollisuusikäisille järjestetään koulukuljetus tai annetaan kuljetusavustus.
 
Kanslia
                             Koulun kanslia on avoinna maanantaista torstaihin klo 16.00-19.30.
 
Tupakointi
Tupakointi koulun alueella ja erityisesti koulun portailla on tupakkalain mukaisesti kielletty kaikilta. Pihan puolella lähin tupakointipaikka on piha-alueen ulkopuolella.
Alle 18 vuotiaat eivät saa tupakoida kouluaikana.